innovatie van de publieke informatievoorziening

advies

Mindmap

Aloude missie, nieuwe vormen

Digitalisering verandert media, informatie, communicatie en cultuur ingrijpend. Voor organisaties die in het pre-digitale tijdperk groot zijn geworden, wordt het steeds duidelijker: we moeten onszelf opnieuw uitvinden. De kunst is de oorspronkelijke, publieke missie trouw te blijven én producten en diensten te ontwikkelen om die missie een nieuwe gestalte te geven. WareKennis kan daarbij behulpzaam zijn.

Sectoranalyses

Koepelorganisaties kunnen hun leden ondersteunen bij het uitstippelen van de koers voor de komende jaren. Een sectoranalyse kan helpen de neuzen binnen een sector dezelfde kant op te krijgen. WareKennis heeft hierin expertise opgebouwd en kent de ingangen in de wetenschappelijke wereld om snel een omvattend overzicht van voor de sector relevante ontwikkelingen te leveren en te presenteren.

Presentaties

Een overzicht van bevindingen uit recent wetenschappelijk onderzoek kan discussies over de strategische koers van een organisatie of sector richting geven. In het managementteamoverleg, in een vergadering met de raad van toezicht/bestuur, in een sessie met alle medewerkers, of op een studiemiddag of congres.

Klankbord bij planvorming

Een meerjarenplan opstellen in de publieke informatievoorziening is in tijden van digitalisering een onzekere onderneming. Vaak is wel zo’n beetje duidelijk welke kant het op moet gaan, maar zou het prettig zijn dat te kunnen onderbouwen. WareKennis helpt bij het steviger maken van het meerjarenplan met input uit wetenschappelijk onderzoek en tekstadviezen.

Bemiddeling

Soms raken discussies over de toekomstige gedaante van de organisatie in een impasse. De directie wil duidelijke keuzes maken, terwijl de subsidiegever of de raad van toezicht aan die keuzes twijfelen. Een gesprek met input – wetenschappelijk gezekerde kennis, best practices – van WareKennis kan helpen uit de impasse te geraken.