innovatie van de publieke informatievoorziening

portfolio

Opdrachtgevers

periode februari 2012 – december 2016

Biblioservice Gelderland
expert meeting toekomst openbare bibliotheken

Bibliotheek.nl en Bibnet.be
advisering en schrijven deelrapportages over e-book-uitleenmodellen

Bibliotheekblad, Leidschendam
reeks artikelen over auteursrecht en bibliotheken in Bibliotheekblad

Bibliotheekservice Fryslân
presentatie toekomst van de openbare bibliotheken voor directeuren en wethouders provincie Fryslân

Bibliotheken:

 • Bibliotheken Barneveld en Ede: informatiebijeenkomst bibliotheken en gemeenten over toekomst openbare bibliotheken
 • Bibliotheek Bollenstreek, Noordwijk: inleiding in de openbare bibliotheekwereld voor het landelijk netwerk van jonge bibliothecarissen
 • Bibliotheek Eindhoven:
  – advies toekomststrategie, ontwikkelen interventieprogramma’s taalachterstand en informatievaardigheid
  – advisering en presentatie bij uitrol programma Wijzer met taal en media
 • Bibliotheken Hilversum, Gooi en Meer, Huizen-Laren-Blaricum: presentatie en discussie over de toekomst van de openbare bibliotheek met ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordigingen
 • Bibliotheek Rijn en Venen: speech bij opening nieuw filiaal Alphen aan den Rijn
 • Bibliotheek Schiedam: lezing en voorzitten discussie tijdens Boek en Bal 2013
 • Centrale Discotheek Rotterdam/Muziekweb: gesproken column toekomst muziekbibliotheekwerk
 • Kopgroep Bibliotheken, Den Helder: inleiden en voorzitten werkbijeenkomst over opvangen bezuiniging op openbare bibliotheekvoorziening in gemeente Hollands Kroon
 • Noord-Oost Brabantse Bibliotheken, Oss: inleiding in de openbare bibliotheekwereld voor het netwerk van jonge Brabantse bibliothecarissen
 • Openbare Bibliotheek Amsterdam:
  – lezing conferentie Metropolitan Libraries (IFLA), 2013
  – advisering en presentatie bij beleidsplan 2015-2018
 • Universiteitsbibliotheek Radboud Universiteit Nijmegen: lezing over bibliotheek van de toekomst

BiSC, Bunnik
presentatie en discussie over de openbare bibliotheek: de volgende tien jaar op innovatiemiddag

Cubiss, Tilburg
onderzoeksadvies, kennisbijeenkomsten, tekstbijdragen

Kulturministeriet Danmark (Ministry of Culture Denmark), Copenhagen
keynote & article on e-book models in European public libraries

Electronic Platform for Adult Learning in Europe (EPALE)
schrijven bijdrage voor EPALE website over public libraries and lifelong learning

European Parliament, Brussels
authoring briefing paper and presenting an overview of media and information literacy in public libraries for the European Parliament’s Committee on Culture and Education (CULT)

Gemeenten:

 • Bergen: leiden en inleiden bijeenkomst over toekomst bibliotheekvoorziening
 • De Bilt: lezing over landelijke ontwikkelingen in openbaar bibliotheekwerk, bijeenkomst bibliotheekvoorziening Maartensdijk
 • Eindhoven: lezing over toekomst openbare bibliotheken
 • Heemstede: lezing over landelijke ontwikkelingen in vernieuwing openbare bibliotheken
 • ‘s-Hertogenbosch: presentatie over landelijke ontwikkelingen in openbare bibliotheken in consultatiebijeenkomst gemeenteraad
 • Leeuwarden: lezing over landelijke ontwikkelingen in vernieuwing openbare bibliotheken<
 • Utrecht: expert meeting gemeente over toekomst openbare bibliotheekvoorziening

GO Opleidingen, Voorburg
verzorgen colleges ‘Mediawijsheid en de bibliotheek’ voor opleiding Mediacoach voor bibliotheekprofessionals

Hochschule der Medien, Stuttgart
teaching in Library and Information Science (LIS) Summer School 2016 on E-books: Markets, Libraries and Users

Kennisnet, Zoetermeer
theoretische onderbouwing, construeren en testen vragenlijst, data-analyse en interpretatie uitkomsten van onderzoek Monitor Jeugd en Media 2016

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN)
verzorgen workshop over informatievrijheid en archieven, KVAN-dagen 2015

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

 • visie op auditrapport mediabeleid
 • co-voorzitterschap en meeschrijven aan rapportage EU-werkgroep over promoting reading in the digital environment

Mulier Instituut, Utrecht
presentatie, debat en advisering bibliotheekvoorziening Mulier Instituut en Nederlands Instituut Sport en Bewegen (NISB)

Nederlandse Taalunie, Den Haag
advisering bij projectgroep literair grensverkeer Nederland en Vlaanderen, meeschrijven aan rapportages

NHTV, Breda
presentatie voor studenten en docenten over toekomst bibliotheekwerk

Panteia, Zoetermeer
advisering evaluatieonderzoek bibliotheek van de Europese Commissie, Brussel/Luxemburg

Raad voor Cultuur, Den Haag
schrijven rapportage trends in het medialandschap t.b.v. toekomstverkenning publieke omroep

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Den Haag
bijdrage aan schrijven briefadvies over journalistiek en democratische waarden

Reed Business, Doetinchem
bijdrage Handboek Cultuurbeleid over openbare bibliotheken

Provincie Gelderland
presentatie en podiumdiscussie over toekomst openbare bibliotheken en bibliotheekwet

Questum BV, Eindhoven
lidmaatschap Raad van Advies

Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, Den Haag

 • leiden drie discussiebijeenkomsten over bibliotheekinnovatie en schrijven verslag
 • dagvoorzitterschap congres Collectie Nederland in Context
 • onderzoeksadvies, statistische analyse en rapportage leeswereld 13-25-jarigen

Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag
co-auteur digitale publicatie Media:Tijd in kaart

Socialistische Partij, fractie Provinciale Staten Gelderland
presentatie en podiumdiscussie over toekomst openbare bibliotheken en bibliotheekwet

Stichting Leenrecht, Hoofddorp
presentatie ‘E-lending in public libraries in Europe’ op Public Lending Rights Conference, Den Haag, 2015

Stichting Lezen, Amsterdam

 • advisering bij statistische analyses van diverse onderzoeken
 • onderzoeksadvies, statistische analyse en rapportage leeswereld 7-15-jarigen

VOGIN, Utrecht
verzorgen workshop over informatievrijheid en bibliotheken, VOGIN-IP-dag 2015