innovatie van de publieke informatievoorziening

onderzoek

Statistics program

Strategie gebaseerd op kennis

Strategische keuzes waar organisaties in de publieke informatievoorziening voor staan, moeten zoveel mogelijk zijn gebaseerd op zekere kennis. WareKennis helpt bij het goed formuleren van de kennisvraag en adviseert over hoe die vraag het beste kan worden beantwoord. Met groot- of kleinschalig onderzoek. Kwantitatief-statistisch of kwalitatief-interpreterend. Op basis van door anderen uitgevoerd en gepubliceerde studies, wat kosten en tijd bespaart. Of met een brede bestandsopname van voor de organisatie relevante demografische, sociaal-culturele, economische, juridische en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen.

Wetenschappelijke én toegankelijke rapportages

WareKennis staat voor rapportages van wetenschappelijke kwaliteit. Velen associëren wetenschappelijk met lange zinnen, veel referenties en tabellen, kortom: saai. WareKennis laat zien dat het ook anders kan: degelijk maar toch toegankelijk, gedegen maar toch makkelijk leesbaar.

Ervaring

Vanaf 1990 doe ik sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar mediagebruik en cultuurdeelname. Ik ben gespecialiseerd in bevolkingsonderzoek en kwantitatief-statistische analyse. Van 1994-2000 volgde ik een postgraduate opleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Van 2001-2010 was ik werkzaam bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in Den Haag. Op basis van onderzoek adviseerde ik het ministerie van OCW over de sociale gevolgen van de digitalisering van media, informatie, communicatie en cultuur.