innovatie van de publieke informatievoorziening

over WareKennis

prof. dr. Frank Huysmans

Ware kennis

bestaat niet. Toch zijn veel professionals dagelijks bezig met het verzamelen, ordenen en verspreiden van betrouwbare informatie en kennis: (onderzoeks)journalisten, wetenschappers, bibliothecarissen, archivarissen, museummedewerkers, schrijvers, programmamakers. Zij geven samen gestalte aan de publieke informatievoorziening en proberen het ideaal van ware kennis zo dicht mogelijk te benaderen.

WareKennis

bestaat wel en is de naam van het onderzoeks- en adviesbureau van Frank Huysmans. In opdracht van informatie- en mediaorganisaties verricht ik onderzoek en geef ik advies van wetenschappelijke kwaliteit. Zo probeer ik bij te dragen aan kwaliteitsverbetering in de publieke informatievoorziening.

Affiliaties

Het is een goed gebruik om geen misverstanden te laten bestaan over dubbele petten. Ik ben momenteel actief in de volgende gremia: